In 1640 wordt op de fundamenten van de voormalige stins Moerborch (1530) van de familie Van Oenema een pand opgetrokken in renaissancestijl. Opdrachtgever is Amelius van Oenema, grietman van Schoterland.

Oenemastate is een landhuis, dat in 1640 is gebouwd namens Amelius Oenema. Het gebouw is in handen van meerdere families geweest, waaronder de bekende Willem van Haren. In het verleden was het pand o.a. het gemeentehuis van Schoterland en Heerenveen. Na verbouwingen werd het overgedragen aan het Rijk. Toen diende het als kantongerecht en later als belastingkantoor. Vervolgens kwam het in particulier bezit en nu is het ons prachtige Grand Café ’t Gerecht.

In de speciale zaal, de plafondzaal, heeft Matthias van Pelckum, een leerling van Rembrandt van Rhijn, in 1663 een prachtige plafondschildering gemaakt. De mooie mythologische voorstellingen, waarin ook de monogrammen van de familie Oenema en Van Haren te vinden zijn, is vermoedelijk gemaakt ter gelegenheid van het 12,5 jarige huwelijk van Ernst van Haren en Catherina van Oenema.